skip to Main Content

It Twalûk: Leraar in het VSO 0,8 fte

It Twalûk biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar (SO) en 12 tot 18 jaar (VSO) met een verstandelijke beperking en leerlingen met een verstandelijke en lichamelijke beperking en/of bijkomende gedragsproblemen. Onze uitdaging is om al deze leerlingen…

Lees Meer

Vacature toezichthouders

Het onderwijs op de scholen van SO Fryslân (SOF) richt zich op leerlingen met een speciale ondersteuningsvraag. Wij bereiden hen voor op een zo zelfstandig mogelijke en passende plek in onze maatschappij. We bieden hierbij onderwijs op maat door iedere…

Lees Meer

It Twalûk: Onderwijsassistent 0,1250 fte

It Twalûk biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar (SO) en 12 tot 18 jaar (VSO) met een verstandelijke beperking en leerlingen met een verstandelijke en lichamelijke beperking en/of bijkomende gedragsproblemen. Onze uitdaging is om al deze leerlingen…

Lees Meer

It Twalûk: Onderwijsassistent 0,45 fte

It Twalûk biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar (SO) en 12 tot 18 jaar (VSO) met een verstandelijke beperking en leerlingen met een verstandelijke en lichamelijke beperking en/of bijkomende gedragsproblemen. Onze uitdaging is om al deze leerlingen…

Lees Meer

Vacature: Orthopedagoog 0,6 fte Duisterhoutschool

Duisterhoutschool: “Iedere leerling op zijn plek.”  De Duisterhoutschool is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs op basis van een openbare signatuur met respect voor andere levensbeschouwelijke stromingen. De Duisterhoutschool biedt ontwikkelingsgericht en praktijkgericht onderwijs aan leerlingen van vier…

Lees Meer

Vacature Leraar 0,6 fte School Lyndensteyn

School Lyndensteyn beweegt je. School Lyndensteyn in Beetsterzwaag is een Mytyl- en Tyltylschool voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Onze ruim 200 leerlingen zijn kinderen en jongeren van vier tot en met twintig jaar die lichamelijk of meervoudig beperkt of…

Lees Meer

WIJ VRAGEN UW SPECIALE AANDACHT

Afgelopen vrijdag heeft minister Slob van Onderwijs bekend gemaakt dat het onderwijs toch meer geld krijgt. Dit mede dankzij de inzet van de PO-Raad en de vakbonden. Een goed begin, maar wij zien incidentele middelen niet als structurele oplossing. Wij,…

Lees Meer
Back To Top