skip to Main Content

Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân is een krachtige onderwijsorganisatie. Met zeven scholen in Friesland zet de stichting zich met grote betrokkenheid in voor hun leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.

SO Fryslân koppelt kennis aan maatschappelijke ontwikkelingen. Er wordt gewerkt met een visie die twee kanten op werkt. Enerzijds het geven van stimulerende input aan de zeven scholen. Anderzijds het leveren van een structurele bijdrage aan discussies met overheden, het onderwijsveld, zorginstellingen en het bedrijfsleven over bijvoorbeeld de inrichting van het speciaal onderwijs en de integratie van de leerlingen in reguliere werkomgevingen.

Het eigen geluid van SO Fryslân is zowel sympathiek als zakelijk. Zowel betrokken als beslist. Met kennis van zaken en met gevoel voor de leerlingen waar het allemaal om draait. Met als doel dat de leerlingen hun eigen kracht ontwikkelen en een zo groot mogelijke kans krijgen om daar te komen waar ze het liefste willen zijn. Daarom is SO Fryslân de ‘Spil in speciaal onderwijs

Wij zijn op zoek naar een:

Onderzoeksleider: Opleiden in de school 0,2 fte (8 uur per week)

De uitdaging:
Met het onderzoek ‘Opleiden in de school’ willen we opleidingen (tot leraar, leraarondersteuner en onderwijsassistent) zo goed mogelijk laten aansluiten bij de praktijk; het werken in het speciaal onderwijs. We willen inzicht krijgen in wat de optimale begeleiding is voor studenten die bij ons stage lopen. En letterlijk de deuren van de opleiders en onze scholen verder voor elkaar openzetten. Hierbij kun je denken aan het organiseren van gastcolleges en het op de kaart zetten van SO Fryslân bij de opleiders. Gewenste resultaten hiervan zijn onder meer dat er zicht is op de aantallen studenten en dat de kwaliteit van de begeleiding binnen onze stichting is gewaarborgd. Een ander gewenst resultaat is, dat we onze expertise meer dan nu delen met de opleiders en dat zij een scholingsaanbod hebben dat aansluit bij het werken in het speciaal onderwijs.

Als onderzoeksleider ben jij degene die voor overzicht zorgt en met adviezen komt. Je bent het aanspreekpunt voor o.a.: de opleiders, de managementteams van de scholen en het college van bestuur.

Jouw profiel
Je kunt zelfstandig een onderzoek uitvoeren en hebt affiniteit met het onderwerp. Je bent snel van begrip, integer en je kunt op grond van expertise schakelen tussen praktijk en opleiding. Je kunt strategisch en tactisch denken en handelen. Je bent in staat om systematisch en zelfstandig te onderzoeken en op basis van een analyse een advies uit te brengen. Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden op alle niveaus en je bent een echte verbinder. Tot slot heb je een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau.

SO Fryslân biedt
Een uitdagende taak waarin je binnen een afgebakend speelveld al je talenten kwijt kunt. Een benoeming voor de duur van het onderzoek en in elk geval voor een jaar met een omvang van 0,2 fte (8 uur per week). Salariëring gebaseerd op schaal 12 cao PO.

Ben jij diegene die deuren verder open kan zetten?
Mail je motivatie en cv dan voor 20 januari 2023 naar sybertabomas@so-fryslan.nl o.v.v. vacature Onderzoeksleider Opleiden in de school. Voor uitgebreide informatie kun je contact opnemen met Mirjam Pruiksma, voorzitter College van Bestuur, 06-51957676.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 30 januari 2023 op het stafbureau van SO Fryslân in Drachten.

Back To Top