skip to Main Content

Aan de relaties van SO Fryslân

Drachten, 13 maart 2020

Betreft: scholen dicht van maandag 16 maart t/m zondag 5 april a.s. (of tot nader order)

Beste relatie,

Afgelopen weken is SO Fryslân in toenemende mate geconfronteerd met de gevolgen van het Coronavirus. We hebben daarom al ingrijpende besluiten moeten nemen om schooloverstijgende activiteiten te annuleren. De afgelopen dagen zien we dat ook de scholen in toenemende mate geconfronteerd worden met de gevolgen van het virus. Collega’s die thuis moesten blijven vanwege gezondheidsklachten of contact met besmette personen of leerlingen die thuis bleven om het risico van besmetting te minimaliseren.

De maatregelen die de overheid gistermiddag genomen heeft om het Coronavirus in te dammen zijn ingrijpend voor de gehele maatschappij. Alhoewel de scholen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs open mogen blijven zien wij de risico’s toenemen voor onze leerlingen. De overheid heeft aangekondigd dat medewerkers bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts thuis moeten blijven. Wij vinden het belangrijk dat hier gehoor aan wordt gegeven en zien dit inmiddels ook al gebeuren. Dat betekent dat een steeds kleiner wordende groep collega’s de leerlingen moet bedienen waarbij we de hygiënevoorschriften vanuit RIVM en GGD niet meer kunnen garanderen voor onze leerlingen. Bovendien vinden we het begrijpelijk dat steeds meer ouders hun kinderen uit voorzorg thuis houden. Dat ouders deze afweging zelf moeten maken met betrekking tot de gezondheid van hun kinderen vinden we onwenselijk omdat er een risico is voor alle leerlingen van de school. Temeer omdat we te maken hebben met een substantiële groep kwetsbare leerlingen.

Daarom heeft het bestuur besloten alle scholen van SO Fryslân te sluiten vanaf maandag 16 maart t/m 5 april (of tot nader order).

Dat betekent dat de scholen niet meer open zijn voor personeel en leerlingen, dat alle school- en bovenschools- gerelateerde (fysieke) bijeenkomsten gecanceld worden zoals werkgroepen, projectgroepen, expertisegroepen, scholing, enz. Dit om fysiek contact tot het minimum te beperken. Wellicht dat dit consequenties heeft voor de afspraken die er zijn tussen uw instelling en (medewerkers van) SO Fryslân. Wij vragen uw begrip daarvoor.

We rechtvaardigen dit besluit in het kader van de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers die wat ons betreft boven alles gaat.

We vertrouwen op uw begrip. Voor eventuele vragen kunt u mailen naar info@so-fryslan.nl .

 

Met vriendelijke groet,

mede namens Mirjam Pruiksma,

 

Geert Diever,

Voorzitter College van Bestuur

Back To Top