skip to Main Content

School Lyndensteyn is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of een meervoudige beperking en leerlingen die langdurig ziek zijn. School Lyndensteyn biedt in het SO onderwijs aan van zeer moeilijk lerend tot regulier basisonderwijsniveau. Het SO bereidt de leerling voor op een passende plek binnen het vervolgonderwijs en de maatschappij. Binnen het VSO wordt onderwijs aangeboden van zeer moeilijk lerend tot VMBO-TL niveau. Binnen het VSO werkt de leerling doelgericht aan een realistisch toekomstperspectief gericht op vervolgonderwijs of werken en op wonen en vrijetijdsbesteding. School Lyndensteyn is een school voor bijzonder onderwijs op algemene grondslag. Er is respect voor ieders religie of levensbeschouwing. Vanuit het motto: ‘Lyndensteyn beweegt je’ is er ruimte, respect en nieuwsgierigheid voor wat een ieder beweegt en inspireert. School Lyndensteyn heeft ca. 200 leerlingen en 100 medewerkers. Het MT op School Lyndensteyn bestaat uit een directeur en twee teamleiders. Het MT wordt in het nieuwe schooljaar uitgebreid met een derde teamleider.

We zoeken versterking per schooljaar 2022-2023 in de vorm van een

Teamleider 0.8 fte mytyl- en tyltylschool SO

De uitdaging

Je geeft op inspirerende wijze leiding aan een team van zo’n 30 personeelsleden binnen de afdeling SO. Je coördineert activiteiten en processen van de afdeling. Je levert een bijdrage aan de schoolorganisatie in de breedste zin van het woord. Als lid van het managementteam denk je actief mee in het onderwijsbeleid. Je anticipeert op nieuwe ontwikkelingen in het (speciaal) onderwijs. Samen met het team bouw je verder aan onze unieke school met prachtige en ook kwetsbare leerlingen.

Jouw profiel

We zoeken een enthousiaste teamleider voor 8 groepen van gemiddeld 10 leerlingen in de leeftijdsgroep 6-12 jaar. Het onderwijsaanbod varieert van moeilijk lerend tot regulier lerend. Leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte hebben je interesse. Je bent koersvast en consistent in je aanpak en beschikt over strategisch inzicht, analytisch vermogen en uitstekende communicatieve vaardigheden op alle niveaus.

Je hebt bij voorkeur ervaring in het leiding geven aan een multidisciplinair team. Daarnaast heb je relevante opleidingen afgerond of ben je bereid deze te volgen. Ervaring als leidinggevende in het onderwijs, kennis van recente onderwijsontwikkelingen en ervaring binnen het speciaal onderwijs zijn een pre.

School Lyndensteyn biedt

Een dynamische school binnen een innovatieve onderwijsorganisatie. Een veelzijdige leidinggevende functie waarin
je binnen een breed speelveld al je talenten kwijt kunt. Een doelgroep waarvoor jij echt het verschil kunt maken. Een benoeming van 0,8 fte (32 uur per week) en salarisschaal A12, cao PO.

Herken jij jezelf?

Mail je motivatiebrief en cv dan voor 15 mei a.s. naar petra.hitman@schoollyndensteyn.nl
o.v.v. ‘Teamleider School Lyndensteyn’.

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op dinsdag 24 mei a.s. op School Lyndensteyn.

Voor informatie kun je contact opnemen met dhr. Cornelis Kappe, directeur a.i., tel: 06-57589520. Zie ook: www.so-fryslan.nl en www.schoollyndensteyn.nl. De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Back To Top