Vacature docent/begeleider OPDC SWV Fryslân Noard

RedactieVacatures

Docent/begeleider OPDC  voor 0,6  fte

Context van de functie

 1. Het SWV Fryslân-Noard is een samenwerkingsverband van 16 schoolbesturen voor voortgezet (speciaal) onderwijs met als doel passend onderwijs voor alle leerlingen in de regio bereikbaar te maken. Binnen het swv kennen we de volgende geledingen: Expertisecentrum, OPDC, Zorgtoewijzing en Directie & ondersteunende diensten.
 2. In het OPDC worden trajecten geboden voor jongeren die tijdelijk meer nodig hebben dan het extra ondersteuningsaanbod binnen de (eigen) reguliere school. Binnen het OPDC kan optimaal ingespeeld worden op de individuele ondersteuningsbehoefte van de jongere. Tijdens het verblijf in het OPDC blijft de jongere ingeschreven op de school van herkomst.
 3. Binnen het OPDC werk je met collega’s (gedragsdeskundigen, docenten/begeleiders en pedagogisch medewerkers) aan de doorgaande ontwikkellijn voor leerlingen. Het OPDC bestaat uit drie groepen van maximaal ongeveer 15 leerlingen (onderbouw- bovenbouw en een groep voor leerlingen die langdurig thuis hebben gezeten) die gemiddeld 12 tot 16 weken (deels) op het OPDC verblijven. De vacature is in de bovenbouw groep.

Kernactiviteiten

Als docent/begeleider binnen het OPDC ben je verantwoordelijk voor:

 1. Het aansturen van het leerproces van de leerlingen
 2. De begeleiding van jongeren
 3. Het onderhouden van contacten met ouders, scholen en eventueel betrokken externe instanties
 4. Het operationeel aansturen, toezicht houden op en indien nodig ondersteunen van de pedagogische medewerker
 5. Het voortdurend vergroten en verdiepen van eigen pedagogische en didactische kennis en vaardigheden

Attitude, Kennis en vaardigheden

 • Algemene en praktisch gerichte kennis van en ervaring met (ortho)pedagogisch en (ortho)didactisch handelen (o.a. handelings- en opbrengstgericht kunnen werken)
 • Kennis van en kunnen omgaan met vormen van gedragsproblematiek en sociale en emotionele problemen
 • Kunnen differentiëren en organiseren binnen steeds wisselende omstandigheden
 • Leerlingen kunnen motiveren
 • Adviserende, motiverende en coachende rol kunnen vervullen voor collega docenten op vo scholen
 • Kennis en ervaring met conflicthantering
 • Inzicht in taak, organisatie en werkwijze van het swv en van de aangesloten scholen

Functionele contacten 

 1. Met leerlingen over gedrag en studievoortgang, om te begeleiden, tot betere studieresultaten te komen, te corrigeren, af te stemmen en te inspireren
 2. Met de pedagogisch medewerker over de ondersteuning van het leerproces en om specifieke kennis en vaardigheden over te dragen
 3. Met ouders over de ontwikkeling van kinderen
 4. Met mentoren, teamleiders en zorgcoördinatoren van de scholen over wensen/eisen ten aanzien van lesprogramma’s om afstemming te verkrijgen
 5. Met deskundigen en externe instanties om tot oplossingsrichtingen te komen
 6. Met collega’s binnen het OPDC en het Expertisecentrum om tot optimale samenwerking in het belang van de leerling te komen

Competenties specifiek voor deze functie (gebaseerd op SBL competenties)

 1. Contact leggen met de leerling(en) en anderen
 2. Groepsmanagement
 3. Vakmatige beheersing
 4. Onderwijskundige wendbaarheid
 5. Plannen en organiseren van eigen werk
 6. Resultaatgerichtheid
 7. Samenwerken met collega’s
 8. Feedback geven en ontvangen
 9. Samenwerken met de omgeving
 10. Reflectie en ontwikkeling

Opleiding

 • HBO werk- en denkniveau; onderwijsbevoegdheid, bij voorkeur bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs

Omvang en inschaling

 • 0,6 fte
 • Schaal 10 CAO VO

Procedure

 • Belangstellenden voor deze functie wordt gevraagd om vóór 8 oktober 2017 per mail een motivatiebrief met CV  te sturen naar jjong@swvfryslan-noard.nl.
 • Voor meer informatie over deze vacature kunt u telefonisch contact opnemen met  Jan Harder, teamleider OPDC 058-8801270
 • De gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 15 tot 19