Vacature teamleider VSO De Wingerd

RedactieVacatures

De Wingerd is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. De school maakt deel uit van de Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân. Onze leerlingen zijn kinderen en jongeren van vier tot en met twintig jaar die verstandelijk of meervoudig beperkt zijn. De Wingerd wil de leerlingen toerusten op een zo volwaardig mogelijke plaats in de maatschappij.

Wij zoeken een enthousiaste:

TEAMLEIDER VSO

SPECIAAL ONDERWIJS, De Wingerd

 

De functie

Je geeft op een coachende en inspirerende wijze leiding aan de medewerkers van de afdeling. Je draagt zorg voor de coördinatie van diverse activiteiten en processen en levert een bijdrage aan de schoolorganisatie in de breedste zin van het woord. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen je eigen afdeling. Je geeft mede vorm aan de inrichting, uitvoering en evaluatie van het speciaal onderwijs. Als lid van het managementteam lever je een bijdrage aan de beleidsvoorstellen ten behoeve van het strategisch beleid en het onderwijsbeleid. Als teamleider draag je zorg voor de implementatie van deze beleidsvelden. Daarnaast draag je mede zorg voor het beleid en de organisatie ten aanzien van personeel, financiën, huisvesting en inventaris. Je anticipeert op nieuwe ontwikkelingen en adviseert de directeur op proactieve wijze. Je onderhoudt externe contacten en participeert in diverse overlegvormen.

Het profiel

Je beschikt over een afgeronde opleiding op tenminste hbo-niveau, bij voorkeur onderwijs-gerelateerd en aangevuld met een managementopleiding op hbo+-niveau en je hebt een meerjarige leidinggevende ervaring. Je bent een enthousiasmerende en transparante leidinggevende die strategische doelstellingen weet te vertalen naar daadwerkelijke implementatie. Je weet hiertoe draagvlak te creëren binnen je afdeling. Je hebt een goed ontwikkeld inlevingsvermogen en staat open voor ideeën van anderen. Affiniteit met de doelgroep is een duidelijke pre. Je bent koersvast en consistent in je aanpak en beschikt over strategisch inzicht, analytisch vermogen en uitstekende communicatieve vaardigheden op alle niveaus. Daarnaast zijn overtuigingskracht en daadkracht voor jou vanzelfsprekende kwaliteiten.

De Wingerd biedt

Een uitdagende functie in een school die zich kenmerkt door openheid, professionaliteit en een sterke betrokkenheid van medewerkers. De mogelijkheid je bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van de ingezette koers die duidelijk haar vruchten afwerpt. Een prettige open cultuur die zakelijkheid en mensgerichtheid optimaal combineert. De functie is ingedeeld in salarisschaal 11 conform cao PO. We bieden je een jaarcontract, bij gebleken geschiktheid volgt een vast dienstverband.

Interesse?

Mail je motivatiebrief met cv uiterlijk 21 april 2019 naar Loes Slomp, Stafmedewerker P&O, mailadres  loesslomp@so-fryslan.nl, o.v.v. ‘teamleider VSO De Wingerd’. De sollicitatiegesprekken worden gevoerd in mei 2019 (week 20). De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang. Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de procedure. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Toonstra, directeur De Wingerd (06-39548408). Een uitgebreid functieprofiel is te vinden op www.dewingerd-damwald.nl en www.so-fryslan.nl.