Vacature leraar taak IB Duisterhoutschool

RedactieVacatures

Duisterhoutschool: ‘De leerling staat centraal’ De Duisterhoutschool is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs op basis van een openbare signatuur met respect voor andere levensbeschouwelijke stromingen. De Duisterhoutschool biedt ontwikkelingsgericht en praktijkgericht onderwijs aan leerlingen van vier tot en met achttien jaar waarbij het uitstroomperspectief gericht is op een zo zelfstandig mogelijke deelname aan wonen, werken en vrije … Read More

Vacature onderwijsassistent vervangingspool SO Fryslân

RedactieVacatures

Het onderwijs op de scholen van SO Fryslân is er op gericht om leerlingen met een speciale ondersteuningsvraag voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijke en passende plek in de maatschappij. We bieden leerlingen onderwijs op maat door iedere leerling te benaderen vanuit eigen mogelijkheden, in een veilige en stimulerende omgeving. De bundeling van kennis en professionaliteit die binnen … Read More

Vacature Leraar vervangingspool

RedactieVacatures

Het onderwijs op de scholen van SO Fryslân is er op gericht om leerlingen met een speciale ondersteuningsvraag voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijke en passende plek in de maatschappij. We bieden leerlingen onderwijs op maat door iedere leerling te benaderen vanuit eigen mogelijkheden, in een veilige en stimulerende omgeving. De bundeling van kennis en professionaliteit die binnen … Read More