skip to Main Content

NEVENFUNCTIES LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

De heer C. Joosen

De heer J. Schagen
Directeur/Eigenaar Morijn (Interim Management & Advies)
Voorzitter Bezwarencommissie gemeente Harlingen
Voorzitter Toetsingscommissie Attero B.V.
Voorzitter Bezwarencommissie Functiewaardering Attero B.V.
Lid Cliëntenraad van het Radiologisch Instituut Friesland
Lid Klachtencommissie VTOI
Lid Cliëntenraad Greunshiem

Mevrouw A.J. Dikken
Relatiebeheerder Expertise Centrum Bescherming en Veiligheid
Voorzitter BAR FNV
Lid Sectorraad FNV
Lid pensioenraad PFZW
Voorzitter Ondernemingsraad Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

De heer H. Drenth
Directeur/openbaar accountant vestiging Assen Verstegen accountants en adviseurs
Lid bestuur Zorg Innovatie Forum te Groningen
Voorzitter Raad van Toezicht Oosterlengte in Winschoten
Lid Raad van Commissarissen Woonborg in Vries
Lid Raad van Toezicht Opron in Veendam
Lid Raad van Toezicht DNK in Assen
Lid bestuur Stichting “Praten over Gezondheid”
Lid Raad van Toezicht Stichting  “Theater over de Noord”
Lid Werkveld Advies Commissie Hanzehogeschool
Toezichthouder praktijkopleidingen NBA
Examinator accountancyvakken RU Groningen

Mevrouw M.J.J. Stam-Boots
Beleidsmedewerker CVO in Noord- en West-Fryslân

Back To Top