skip to Main Content

NEVENFUNCTIES LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

De heer J. Schagen
Directeur/Eigenaar Morijn (Interim Management & Advies)
Voorzitter Bezwarencommissie gemeente Harlingen
Voorzitter Toetsingscommissie Attero B.V.
Voorzitter Bezwarencommissie Functiewaardering Attero B.V.
Lid Cliëntenraad van het Radiologisch Instituut Friesland
Lid Klachtencommissie VTOI
Lid Cliëntenraad Greunshiem

De heer J.A. Jellema
Gemeentesecretaris/algemeen directeur
Docent Bestuursacademie
Lid Platform opstellen minor Hanzehogeschool Groningen
Kandidaat lid Provinciale Staten
Administrateur belast met liquidatie gemeenschappelijke regeling RCG

Mevrouw A.J. Dikken

Relatiebeheerder Expertise Centrum Bescherming en Veiligheid
Voorzitter BAR FNV
Lid Sectorraad FNV
Lid pensioenraad PFZW
Voorzitter Ondernemingsraad Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

De heer C. Joosen

De heer P. Kingma
Geen nevenfuncties

Back To Top