Skip to content

Door verschuivingen binnen de portefeuilles van de leden van het College van Bestuur (CvB) zal per 01-08-2021 dhr. Geert Diever zijn werkzaamheden als voorzitter van het CvB overdragen aan mw. Mirjam Pruiksma. Dhr. Diever zal nog voor twee dagen voor externe zaken verbonden blijven aan SO Fryslân.

Conform het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht zullen per 31-07-2021 mw. Amerins Dikken en dhr. Johan Schagen en per 31-12-2021 dhr. Cees Joosen aftreden als toezichthouder van SO Fryslân.
Na een werving- en selectieprocedure die begeleid werd door een extern bureau zullen per 01-08-2021 mw. Saskia de Graaf, mw. Anke de Poorte en dhr. Sybrand Dijkstra benoemd worden tot toezichthouder. Dhr. Dijkstra zal op voordracht van de GMR worden benoemd.

 

Back To Top