Ga naar hoofdinhoud

De komende drie jaar mag VSO Talryk in Drachten zich een Gezonde School noemen. Zij ontvingen maandag jl. uit handen van wethouder Ron van der Leck het themacertificaat Bewegen en sport en bijbehorend bord voor op het schoolgebouw “Met het vignet Gezonde School laten wij als school zien dat we voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!” aldus schooldirecteur Cornelis Kappe.  In Smallingerland zet de gemeente al jaren in op de Gezonde School-aanpak. Er zijn al zo’n 20 scholen bezig met de Gezonde Schoolaanpak, waarvan inmiddels 13 scholen een of meerdere themacertificaten hebben gehaald.

Vignet Gezonde School
Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag de school zich drie jaar een Gezonde School noemen. Gezonde School-thema’s zijn: Bewegen en sport, Voeding, Welbevinden en sociale veiligheid, Roken, Alcohol- en drugspreventie, Relaties en seksualiteit, Fysieke veiligheid, Binnenmilieu en Mediawijsheid. Met het vignet laat een school zien dat zij voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door externe deskundigen zoals het Voedingscentrum, KVLO en het Trimbos-instituut. Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt VSO Talryk voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
Met de aanpak Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) werkt de gemeente Smallingerland aan een gezonde jeugd in een gezonde omgeving. Dit doet de gemeente vooral door voeding en beweging op een positieve manier onder de aandacht te brengen en om van de gezonde keuze de gemakkelijke keuze te maken. Jongeren van 0 tot 19 jaar, hun ouders en hun omgeving staan hierbij centraal. Samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin Smallingerland (CJG) wordt er nauw samengewerkt om ook de zorg voor kinderen met overgewicht in de gemeente te optimaliseren. Het streven is om vanuit JOGG alle activiteiten met elkaar te verbinden, te versterken en te borgen.

Back To Top