Skip to content

Afgelopen vrijdag heeft minister Slob van Onderwijs bekend gemaakt dat het onderwijs toch meer geld krijgt. Dit mede dankzij de inzet van de PO-Raad en de vakbonden. Een goed begin, maar wij zien incidentele middelen niet als structurele oplossing. Wij, schoolbesturen uit het (voortgezet) speciaal onderwijs, maken ons samen met de vereniging Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) grote zorgen over de toekomst van leerlingen die een speciale ondersteunings- of onderwijsbehoefte hebben.

Waarom? Lees het verhaal van Stijn.

Stijn ging, net als zijn leeftijdsgenoten, toen hij vier werd naar de basisschool. Daar viel Stijn op door zijn gedrag; hij kon moeilijk omgaan met vrije situaties en met onverwachte dingen. Hij zat regelmatig in een hoek met zijn handen op zijn oren.

Ook thuis was Stijn niet happy en daarom heeft zijn moeder ondersteuning gevraagd. Na onderzoek is bij Stijn de diagnose autisme vastgesteld en is Stijn naar een school voor speciaal onderwijs gegaan. Hij ontwikkelde zich daar positief en kon cognitief goed meekomen.

Na groep 8 is Stijn naar het voortgezet speciaal onderwijs gegaan. Door nauwe samenwerking tussen mentor, gedragswetenschapper en intern begeleider kon school hem een goede structuur bieden.

Stijn heeft geleerd hoe hij zijn dag moet indelen, vooruit moet kijken in de week en maand, en hoeveel hij per dag kan verwerken. Na de havo heeft hij zijn bachelor behaald en zijn studie pathologie aan de Radboud Universiteit afgerond. Momenteel werkt Stijn als research technician bij het Institute for Molecular Life Sciences van een universitair ziekenhuis.

Daarom is kwalitatief goed onderwijs essentieel voor Stijn én alle andere leerlingen in het speciaal en regulier onderwijs, nu en in de toekomst. Voldoende gekwalificeerd onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel met goede arbeidsvoorwaarden zijn hiervoor noodzakelijk. Het kabinet is nu aan zet om dit met extra structurele middelen te ondersteunen.

Onze medewerkers, leerlingen en ouders verdienen het!

Back To Top