skip to Main Content
Vijf Grote Onderwijs- En Zorginstellingen Zetten Licht Verstandelijke Beperking Op De Kaart

Symposium LVB in Beeld – 15 november 2018- Leeuwarden

Een licht verstandelijke beperking (LVB) is in de zorg een alom bekend begrip. Toch blijkt het voor professionals in de praktijk lastig te herkennen. Mensen met een licht verstandelijke beperking zijn experts in het verbergen van hun beperking. Vandaar dat REIK, MEE, GGD Fryslân, SO Fryslân en RENN4 de krachten bundelen om LVB beter zichtbaar te maken. Tijdens het Symposium LVB in Beeld op donderdag 15 november in het WTC Leeuwarden is er volop aandacht voor herkenning en erkenning. Een licht verstandelijke beperking doet ertoe!

In Nederland wonen tussen de 1,8 en 2,5 miljoen mensen met een licht verstandelijke beperking. Ondanks de omvangrijke doelgroep herkennen professionals de LVB bij een hulpvraag dikwijls niet. Een op het oog lichte beperking kan daardoor aanzienlijke gevolgen hebben voor de zelfredzaamheid van deze doelgroep. Dit vergroot de kans op schooluitval, gezondheidsrisico’s en psychische en sociaal-maatschappelijke problemen. Dagelijks ondervinden de vijf organiserende partijen daarvan de impact. “Het is nu het moment om met de vuist op de tafel te slaan en aandacht te vragen voor dit belangrijke onderwerp en daarmee deze gevolgen te verkleinen” aldus Truut Dolstra, MEE

Bewustwording vergroten voor betere zorg

Met het symposium LVB in Beeld willen de vijf samenwerkende partijen zorgen voor betere hulp en ondersteuning voor deze doelgroep. Dit begint met meer herkenning en erkenning bij professionals. Het symposium richt zich naast zorgprofessionals ook op leerkrachten, hulpverleners, beleidsmedewerkers en jeugdgezondheidsmedewerkers. “We willen de bewustwording in het gehele zorg- en onderwijsspectrum verhogen”, vertelt Yvonne Beishuizen, Reik.  “Deze dag brengen we de mogelijkheden op het gebied van zorg en onderwijs in beeld.”

Doelgroep aan het woord

Om dit beeld zo helder mogelijk te maken, nodigen de vijf organiserende partijen jongeren met een licht verstandelijke beperking uit om hun verhaal doen. “Juist door de doelgroep zelf aan het woord te laten, krijgen de aanwezigen een goed beeld van de kansen die er liggen om deze jongeren nog beter te ondersteunen.” Aansluitend laat deskundige Peter Nouwens zien welke maatschappelijke impact een LVB heeft voor deze doelgroep, waarna Jelle Drost de aanwezigen verklapt hoe ze de doelgroep kunnen herkennen.

Back To Top