Ga naar hoofdinhoud

Leerkracht Ineke van der Heide van Talryk maakte samen met Felie Sloot een uniek leesboek voor het speciaal onderwijs met de titel: ‘Ik lees en dat is leuk’. Het boek wordt uitgegeven door de Stichting Hermen J. Jacobsfonds. Op woensdag 2 september a.s. 13.00-14.00 uur vindt de presentatie van het boek plaats op VSO Talryk, Harddraversdijk 26 in Drachten.

Ineke van der Heide schreef ‘Ik lees en dat is leuk’ in samenwerking met Felie Sloot (31), een ex-leerling van haar met een bijzonder tekentalent. Felie maakte tekeningen bij de teksten van Ineke, en omgekeerd inspireerden haar tekeningen Ineke tot het schrijven van een tekst. Het leesboekje op M3-niveau is door het gebruik van veel herhalende zinnen en rijm geschikt voor het leesonderwijs voor leerlingen met leesproblemen.

Vorig jaar zond Van der Heide het boekje in als bijdrage aan de vierjaarlijkse prijsvraag van de Stichting Hermen J. Jacobsfonds, die ditmaal als thema had: ‘Afwijkend gedrag, nou en?!’. Deze stichting, vernoemd naar een pionier voor het Bijzonder Onderwijs uit het begin van de vorige eeuw, ondersteunt de kwaliteit van de didactiek en onderwijskundige aanpak in het (v)so door het verlenen van onderzoeksopdrachten en het publiceren van geschikt leermateriaal. Uit 21 inzendingen werd ‘Ik lees en dat is leuk’ met vier anderen genomineerd. De hoofdprijs viel op een onderzoeksvoorstel naar de rol van de plek die een leerling in de klas inneemt, met de titel ‘Meester mogen we al binnenkomen?’

Het genomineerde leesboekje ‘Ik lees en dat is leuk’ wordt door de stichting uitgegeven en alle zml- en mytylscholen in Nederland ontvangen een exemplaar. Het boek is te bestellen via Ineke van der Heide (i.vd.heide@talryk.nl); een proefexemplaar is te bekijken in klas 2b van Talryk. Het boek kost € 15,-.

Back To Top