Bezoek delegatie uit Namibië aan VSO Talryk

RedactieGeen categorie

Op de website van de Drachtster Courant staat een interssant stukje over een werkreis vanuit Namibie, klik op onderstaande link om het artikel te lezen. http://www.drachtstercourant.nl/nieuws/76158/bezoek-delegatie-uit-namibie-aan-vso-talryk/ 

Conventband Sneek: samenwerking Sinne en PBS

RedactieNieuws

Leerlingen van de Piet Bakkerschool in Sneek overhandigden vorige week een cheque van liefst 3.300 euro aan de leden van de Conventband. Dit geld werd opgehaald tijdens de kerstmarkt die afgelopen jaar op de Piet Bakkerschool werd georganiseerd. De komende periode is het de bedoeling dat ook leerlingen van de Piet Bakkerschool deel zullen gaan nemen in deze band. Lees … Read More

Leerlingen speciaal onderwijs gaan digitaal: het Bimii-Book

RedactieNieuws

Tablets, laptops, Chromebooks en twee-in-een-computers: ze zijn niet meer weg te denken. Het reilen en zeilen van reguliere scholen wordt in toenemende mate bepaald door de inzet van devices. Nu het aanbod van deze handzame computers volwassen geworden is, verschijnt er voor het eerst een device dat specifiek ontwikkeld is voor het speciaal onderwijs: het Bimii-Book. Het Bimii-Book ziet eruit … Read More

Symposium – Wat doen jullie daar?!

RedactieNieuws

Op 4 november wordt er van 14.00 uur tot 16:30 een symposium georganiseerd met het thema Wat doen jullie daar?! Samen verantwoordelijk voor Onderwijsmogelijkheden. De nieuwe wet Onderwijs biedt veel kansen, maar dan moeten we elkaar wel vinden/bereiken. Vanuit kennis maken met de diverse doelgroepen op VSO Talryk willen we komen tot een verkenning voor de onderwijs-zorg arrangementen: mogelijkheden en … Read More

SAMEN KANSRIJK!

RedactieGeen categorie

STRUCTURELE SAMENWERKING SPECIAAL ONDERWIJS SMALLINGERLAND Stichting SO Fryslân, het Openbaar Primair Onderwijs (OPO) Furore, het Protestant Christelijk Basis Onderwijs (PCBO) Smallingerland en RENN 4 hebben –na een positief advies van de medezeggenschapsraden- op 6 juli 2015 een intentieverklaring ondertekend waarin zij afspreken structureel met elkaar te gaan samenwerken in het speciaal onderwijs. De vier besturen hebben ieder één of meerdere … Read More

Eigen leesboek wint prijs – boekpresentatie 2 september a.s. op Talryk

RedactieGeen categorie

Leerkracht Ineke van der Heide van Talryk maakte samen met Felie Sloot een uniek leesboek voor het speciaal onderwijs met de titel: ‘Ik lees en dat is leuk’. Het boek wordt uitgegeven door de Stichting Hermen J. Jacobsfonds. Op woensdag 2 september a.s. 13.00-14.00 uur vindt de presentatie van het boek plaats op VSO Talryk, Harddraversdijk 26 in Drachten. Ineke … Read More

Korting voor theatershow met talenten van Dyn Dei

RedactieGeen categorie

De winnaars van de Friese talentendag Dyn Dei, waaronder de Acrogymgroep van de Piet Bakkerschool en De Special Dancers ook van de Piet Bakkerschool (en Sinne), doen mee aan de muzikale theatershow Night around the World in november. Leerlingen, ouders en personeelsleden van de SO Fryslân-scholen betalen slechts € 7,50 per kaart voor de voorstelling op zondagmiddag 8 november. In … Read More

Europese subsidie beschikbaar voor VSO’s SO Fryslân

RedactieGeen categorie

Het kabinet streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen optimaal te laten participeren in de samenleving, zo ook op de arbeidsmarkt. Jongeren uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs (PrO) ondervinden echter uiteenlopende belemmeringen bij het verkrijgen van een baan. Voor deze jongeren is een integrale benadering en een soepele overgang van school naar werk van groot belang. Velen van … Read More

ONTBIJT ZONDER HAGELSLAG? ‘ONZIN!’

Erik JansenGeen categorie

ONTBIJT ZONDER HAGELSLAG? ‘ONZIN!’   LEEUWARDEN Leerlingen van It Twalûk nuttigden maandag hun ontbijt met Leeuwarder burgemeester Ferd Crone. Het scheelde weinig of de zoetigheid ontbrak. ARTIKELINFORMATIE 04 NOVEMBER 2014 08:30 LC Verwarring in de historische Oranjezaal van het Leeuwarder stadhuis. Een groep leerlingen van It Twalûk, een school voor zeer moeilijk lerende kinderen, zit maandag klaar voor een ontbijt met burgemeester Ferd … Read More