skip to Main Content

SAMEN KANSRIJK!

STRUCTURELE SAMENWERKING SPECIAAL ONDERWIJS SMALLINGERLAND Stichting SO Fryslân, het Openbaar Primair Onderwijs (OPO) Furore, het Protestant Christelijk Basis Onderwijs (PCBO) Smallingerland en RENN 4 hebben –na een positief advies van de medezeggenschapsraden- op 6 juli 2015 een intentieverklaring ondertekend waarin…

Lees Meer

ONTBIJT ZONDER HAGELSLAG? ‘ONZIN!’

ONTBIJT ZONDER HAGELSLAG? ‘ONZIN!'   LEEUWARDEN Leerlingen van It Twalûk nuttigden maandag hun ontbijt met Leeuwarder burgemeester Ferd Crone. Het scheelde weinig of de zoetigheid ontbrak. ARTIKELINFORMATIE 04 NOVEMBER 2014 08:30 LC Verwarring in de historische Oranjezaal van het Leeuwarder stadhuis.…

Lees Meer

So Fryslân partner van Dyn Dei

We brengen graag de talentenjacht Dyn Dei onder uw aandacht. SO Fryslân is namelijk partner van Dyn Dei om de integratie van onze leerlingen in de maatschappij te bevorderen. Want alle talenten uit Fryslân mogen meedoen, ook als je een…

Lees Meer
Back To Top